SheIsMom Press Release

She is MOM platform, nominated in the top of the companies with the greatest social impact in 2020


Recently, the nominations for the 11 categories within the prestigious Business Review Awards were announced, the annual competition dedicated to the most performing actors of the business environment in Romania, both at the organizational and individual level.


The She is Mom platform is in the top 5 relevant organizations in Highest Social Impact in 2020 category, for which the public has nominated its favorites.


"We are honored to be among the top companies with the greatest social impact in 2020, alongside international organizations with strong brands that are part of our daily lives, such as Globalworth, a leader in the real estate market in Central Europe and East, Kaufland Romania, the owner of the largest hypermarket chain, OMV Petrom, the largest energy company in Southeast Europe and Vodafone Romania, one of the leaders in the mobile phone market.

Like these famous companies, the She is Mom platform is part of the daily life of mothers in Romania and, soon, of those around the world" said Alexandra Micu Badea, entrepreneur and founder of She is Mom.


She is Mom is a platform dedicated to the professional development of mothers and provides women in Romania: recruitment, placement, mentoring, and interconnection services with various professional and business environments.


The She is Mom platform aims to give women the opportunity to find their desired place on the labor market, access the resources necessary for their professional development, interact with mentors according to their activity profile, and receive community support for easy and efficient reintegration into the field that suits them from a socio-professional point of view and according to their time availability.


"This nomination, coming after the year 2020 as challenging as possible, both individually and collectively and in business, encourages us and validates the approach started in 2019 to support women in their reintegration into the labor market after maternity leave. We are all the more grateful as the category to which we have been nominated is the one related to social impact. The vision that led me to launch the She is Mom platform is about the significant and beneficial impact that mothers, professionally accomplished, can have in society, starting with their own family and continuing with employers, collaborators, the work environment, education, and much more. ", added Alexandra Micu Badea.


The She is Mom platform was launched on the Romanian market in 2019. Currently, She is Mom has a portfolio of over 3000 members, over 50 mentors and offers its community members over 30 benefits in various fields, from personal development and training in medical or wellness services.


The mission of She is Mom is to support as many women as possible, both in Romania and around the world, and give them access to the resources necessary for their professional development.
Platforma She is mom, nominalizată în topul companiilor cu cel mai mare impact social în 2020


Recent, au fost anunţate nominalizările pentru cele 11 categorii din cadrul prestigioaselor premii Business Review Awards, competiţia anuală dedicată celor mai performanţi actori ai mediului de afaceri din România, atât la nivel organizaţional, cât şi individual.


Platforma She is Mom se află în topul primelor 5 organizaţii relevante la categoria Cel Mai Mare Impact Social în 2020, pentru care publicul şi-a nominalizat favoriţii.


Ne onorează prezenţa în topul companiilor cu cel mai mare impact social în 2020, alături de organizaţii internaţionale, cu brand-uri puternice şi care fac parte din viaţa noastră de zi cu zi, precum Globalworth, lider pe piaţa imobiliară din Europa Centrală şi de Est, Kaufland România, deţinătorul celui mai mare mare lanţ de hipermarketuri, OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Sud-Estul Europei şi Vodafone România, unul dintre liderii pieţei de telefonie mobilă.

Asemeni acestor companii de renume, platforma She is Mom face parte din viaţa de zi cu zi a mamelor din România şi, în curând, a celor din întreaga lume.”, a declarat Alexandra Micu Badea, antreprenor şi fondator She is Mom.


She is Mom este platforma dedicată dezvoltării profesionale a mamelor şi pune la dispoziţia femeilor din România: servicii de recrutare, plasare, mentorat şi interconectare cu diverse medii profesionale şi de afaceri.


Obiectivul platformei She is Mom este de a oferi femeilor posibilitatea să-şi găsească locul dorit pe piaţa muncii, să acceseze resursele necesare dezvoltării lor profesionale, să interacţioneze cu mentorii potriviţi profilului lor de activitate şi să primească sprijinul comunităţii, pentru o reintegrare facilă şi eficientă în domeniul care li se potrivește din punct de vedere socio-profesional şi conform disponibilităţii lor de timp.


Această nominalizare, venită după un an 2020 cum nu se poate mai provocator, atât la nivel individual, cât şi colectiv şi de business, ne încurajează şi ne validează demersul început încă din 2019, de susţinere a femeilor în reintegrarea lor pe piaţa muncii, după perioada maternităţii. Suntem cu atât mai recunoscători cu cât categoria la care am fost nominalizaţi este cea referitoare la impactul social. Viziunea care m-a condus la lansarea platformei She is Mom este despre impactul major şi benefic pe care mamele, realizate profesional, îl pot avea în societate, începând cu propria lor familie şi continuând cu angajatorii, colaboratorii, mediul de lucru, cel educaţional şi multe altele”, a mai adăugat Alexandra Micu Badea.


Platforma She is Mom s-a lansat pe piața din România în anul 2019. În prezent She is Mom are în portofoliu peste 3000 de membri, peste 50 de mentori și oferă membrilor comunităţii sale peste 30 de beneficii din cele mai diverse domenii, de la dezvoltare personală şi formare profesională, la servicii medicale sau de well-being.


Misiunea She is Mom este să sprijine cât mai multe femei, atât din România, cât şi din întreaga lume, şi să le ofere acces la resursele necesare dezvoltării lor profesionale.