SheIsMom Press ReleaseShe Is Mom will be at Web SummitShe is MOM is present for the second year in a row at the most prominent tech event that brings together and connects start-ups, corporations, and investors around the world - Web Summit which this year will take place in Lisbon, Portugal, on November 1-4.


"This is the second year we are participating to Web Summit, and we strongly believe that last year's participation was one of the pillars that support She is MOM today. Access to global expertise, investors, mentors, international unicorns offers you visions and resources, which help you think and build. This year we want to come home with the award. But whatever the win, it already exists through our presence at the event." Says Alexandra Badea, Founder of She Is MOM.


The She is MOM platform - https://www.sheismomclub.com/, is the most innovative platform for women in Europe, awarded several times for its initiatives in the two years since it was founded.


She is Mom was launched on the Romanian market in 2019. Currently, She is Mom has in its portfolio over 4000 members, over 80 mentors, national and international, and offers to its community members over 60 benefits from various fields, from personal development to professional training.


She is MOM's mission is to guide as many women as possible, both from Romania and from all over the world, and give them access to the resources necessary for their professional development. She is MOM is a bridge, connecting women with mentors, career counselors, and educational and professional opportunities that can provide them with the experience necessary for their development and evolution.


On the other hand, She is MOM is a platform where companies can find solutions for their growth, the choice of professionals they need, mentoring for their employees, and a wide range of benefits.


For the current year, the founders aim to attract investors who believe in the idea with the same strength as them.


Currently, She is MOM operates mainly on the Romanian market. Still, it wants a development outside the country, offering women around the world access to essential resources both in business and on a personal level.


"We believe that our presence at the Web Summit is necessary and that we owe this to the members of our platform. The Web Summit brings together heads of companies, specialists, and mentors from all business segments in over 150 countries worldwide. Our presence there gives us access to essential resources for growth,

Two of the main goals with which we are heading to the Web Summit are to attract new investors and bring international benefits and mentors to the She is MOM platform so that the members of the platform benefit from global expertise" concluded Alexandra Badea.Platforma She Is Mom este prezenta la Web SummitShe is MOM este pentru al doilea an la rând prezentă la cel mai mare eveniment tech care reunește și conectează start-up-uri, corporații și investitori din întreaga lume - Web Summit care in acest an va avea loc in Lisabona, Portugalia, în perioada 1-4 noiembrie.


Este al doilea an când participăm la Web Summit și credem cu tărie că participarea de anul trecut a fost unul din pilonii pe care She is MOM se susține astăzi. Accesul la expertiză globală, la investitori, mentori, unicorni internaționali îți oferă viziuni și resurse, care te ajută să gândești și să construiești mare. Anul acesta ne dorim să venim cu premiul acasă. Însă oricum ar fi castigul există deja prin prezența noastră la eveniment.” Spune Alexandra Badea, fondatoare She Is MOM.


Platforma She is MOM - https://www.sheismomclub.com/, este cea mai inovatoare platformă pentru femei din Europa, premiată de mai multe ori pentru inițiativele sale în cei doi ani de cand acesta a fost înființată.


She is Mom s-a lansat pe piața din România în anul 2019. În prezent She is Mom are în portofoliu peste 4000 de membri, peste 80 de mentori, naționali și internaționali și oferă membrilor comunităţii sale peste 50 de beneficii din cele mai diverse domenii, de la dezvoltare personală la formare profesională.


Misiunea She is Mom este să îndrume cât mai multe femei, atât din România, cât şi din întreaga lume şi să le ofere acces la resursele necesare dezvoltării lor profesionale. She is MOM este o punte de legatura, conecteaza femeile cu mentori, consilieri in cariera si oportunități educaționale si profesionale care le pot oferi experienta necesara dezvoltării și evoluției lor.


Pe de alta parte She is MOM este o platforma în care companiile pot găsi soluții pentru creșterea lor, alegerea profesioniștilor de care au nevoie, mentorat pentru angajații lor și o gamă largă de beneficii pentru ei.


Pentru anul în curs, fondatoarele își propun atragerea unor investitori care să creadă în idee cu aceeași tărie ca și ele.


Momentan, She is MOM activează majoritar pe piața din România, însă se dorește o dezvoltare și în afara granițelor țării, oferind femeilor din toată lumea acces la resurse importante atât din mediul de afaceri, cât și la nivel personal.


Considerăm că prezența noastră la Web Summit este necesară și că le datoram asta membrilor platformei noastre. Web Summit reunește heads of companies, specialiști și mentori din toate segmentele de business din peste 150 de țări din întreaga lume. Prezența noastră acolo ne oferă acces la resurse esențiale pentru creștere,

Doua dintre obiectivele principale cu care plecăm spre Web Summit sunt atragerea de noi investitori și aducerea de beneficii și mentori internationali în platforma She is MOM, astfel încât membrii platformei să beneficieze de expertiză globală” Alexandra Badea